Category Vigilance & Grievances Members
Representative of BOM D.S.Chandrashekar
Chairman.Managing Director,M/S Shanthala Spherocast Pvt. Ltd. & Vice Chairman, JSS, 44/81, “Vinayaka Krupa, Jayanagar, 3rd Cross, Shimoga.
Representative of BOM Smt. C. Manjula
Advocate and Former Karnataka State Women Commission, Shimoga.
Representative of a reputed Voluntary Organization Shri. Kashinath K.M
Samanvaya (R)., “Vaishnavi” 6th cross, Ravindra Nagar, Shimoga-577201